Programiniai moduliai

Stacionaro lovų fondo apskaitos, medicininės statistikos bei statistinės analizės programinis modulis

Medicininės statistikos informacinė  sistema – Gydymo įstaigos ligonių ir lovų fondo apskaita, skirta medicinos įstaigos statistikos padalinio tiesioginio darbo automatizavimui.
Gydymo įstaigos paslauga (ligoninės lova) – tai pastovi paciento (ligonio) priežiūrai skirta ligoninės lova, aprūpinta medicinine įranga ir medicininiu personalu. Lova yra ligoninės talpumo matavimo vienetas, apibūdinantis gydymo įstaigos funkcionalumo apimtis, todėl lovų fondo statistinė analizė  įgalina optimaliai panaudoti gydymo įstaigos išteklius bei resursus, atsižvelgiant į gyventojų sergamumą, taip pat vykdyti gyventojų sergamumo monitoringą.
Sistema pagrįsta rodiklių surinkimu ir vertinimu  pagal PSO rekomenduojamą bei SAM naudojamą metodiką, kuri pritaikoma prie gydymo įstaigos infrastruktūros, atliekamų funkcijų  bei teikiamų paslaugų organizavimo pobūdžio.
Sistemos pagalba kaupiama informacija apie gydymo įstaigos lovų fondo panaudojimą ir ligonių judėjimą bei atliekama šios informacijos statistinė analizė. Generuojamos periodo bei metinės sveikatos statistikos ataskaitos, taip pat ataskaitos, reikalingos gydymo įstaigos vidaus poreikiams. Pateikiama tiksli ir operatyvi informacija administracijai apie funkcionuojančių lovų, hospitalizuotų ligonių, bendrą ligonių bei laisvų lovų skaičių pagal padalinius.
Pagrindinė gydymo įstaigos stacionaro vedama apskaitos forma yra Nr.007/f – stacionaro ligonių ir lovų fondo apskaitos lapelis, kuris yra skirtas ligonių apskaitai ir judėjimo kontrolei. Pagal šią formą skaičiuojami stacionaro lovų fondo veiklos rodikliai.
Lovų fondo veiklos analizės ataskaitos apima ligonių skaičiaus, lovų skaičiaus, lovų vidurkio, lovadienių skaičiaus bei vidurkio, lovos užimtumo dienomis ir procentais, letališkumo, vidinių perkėlimų, lovos apyvartos bei prastovos parametrus, planinių rodiklių vertinimą.
Statistinių rodiklių skaičiavimas vykdomas keliais variantais.
Vertinama:
 • Tik stacionaro lovų fondas.
 • Stacionaro + reanimacijos lovų fondas.
 • Stacionaro + reanimacijos + dienos stacionarų lovų fondas
Gydymo įstaigai pageidaujant, sudaromos ir kitokios rodiklių vertinimo modifikacijos.
Sistemoje įdiegta galimybė papildomai apskaityti lovų fondo resursų panaudojimą miesto – kaimo gyventojų atžvilgiu, naujagimių lovas, lovas, skirtas vaikus prižiūrinčioms mamoms, lovas apmokomose palatose (komercinės lovas) ir kitas pagal specialius gydymo įstaigos poreikius.

Kiti programiniai moduliai

Programinė įranga, specializuotoms gydymo įstaigoms:

 • Priklausomybės ligomis sergančių pacientų registravimo bei statistinės analizės programinis modulis;
 • Programinis modulis psichiatrijos ligų gydymo įstaigoms;
 • Programinis modulis tuberkuliozės ir užkrečiamųjų ligų gydymo įstaigoms;
 • Nuotolinis (internetinis) pacientų registravimo sistemos slaugos ir palityvios priežiūros įstaigoms skirtas programinis modulis.

Specializuota programinė įranga skirta:

 • ambulatorinės ligos istorijos duomenų saugojimui ir tvarkymui;
 • stacionarinės ligos istorijos duomenų saugojimui ir tvarkymui;
 • pacientų archyvo duomenų tvarkymui;
 • specialių duomenų apie gydymo rezultatus, pagal įstaigos profilį analizei;
 • medicininių testų apskaitai;
 • lovų fondo planavimui ir valdymui;
 • informacijos pateikimui gydymo įstaigos personalui;
 • pažymų paruošimui ir išdavimui asmenims bei  kitoms įstaigoms;
 • statistinė informacijos ir veiklos analizei;
 • ataskaitų formavimui.