Dražice OKC 400 NTR / HP

Šilumokaičio plotas: 5,0 m².