Jūsų patikimas partneris
Intelektuali šildymo ir vėsinimo valdymo automatikos įranga

View catalog


About Us

Įmonė turi ilgalaikę patirtį (19 metų) informacinių technologijų, darbo vietų automatizavimo bei darbo proceso optimizavimo sisteminių sprendimų diegimo srityje.


Medicinos įstaigų IT įrangos (kompiuterinės technikos, periferinės įrangos, kompiuterinių tinklų įrangos bei programinės įrangos) aptarnavimas ir priežiūra


Medicinos įstaigų darbo vietų programinės aplinkos adaptavimas su ESIS, SOFDENT, POLIS programinėmis sistemomis

Specialios paskirties programinės įrangos moduliai

Klinikinės diagnostinės laboratorijos informacinė sistema „MedNetLis“

Informacinė sistema MedNetLis skirta klinikinės diagnostinės laboratorijos darbo automatizavimui, informacijos apie tyrimus registravimui, rezultatų pateikimui, kaupimui, analizei ir ataskaitų, skirtų  administracijai bei kitiems gydymo įstaigų padaliniams, formavimui.


Stacionaro lovų fondo apskaitos, medicininės statistikos bei statistinės analizės programinis modulis

Medicininės statistikos informacinė sistema – Gydymo įstaigos ligonių ir lovų fondo apskaita, skirta medicinos įstaigos statistikos padalinio tiesioginio darbo automatizavimui.

NEWS

Apsilankykite mūsų išmaniųjų prietaisų kataloge

CONTACTS

Šunskų g. 5, LT-46395 Kaunas

+370 698 45301

info@resefas.lt

135072238

LT350722314